Skip to main content
European Climate Pact

Ekologiczne budynki

Lepiej zaprojektowane budynki pomagają nam walczyć ze zmianą klimatu i podnoszą jakość naszego codziennego życia.

Czy wiesz, że sektor budowlany jest największym konsumentem energii w UE?

Spędzamy dużo czasu w pomieszczeniach: w szkole, w pracy, w domu. Często w budynkach, w których przebywamy, wykorzystuje się energię pochodzącą z paliw kopalnych lub są one słabo izolowane. Wiele z nich jest nieprzystosowanych do skutków zmiany klimatu, takich jak powodzie czy fale upałów.

Aby nasze budynki były bardziej przyjazne dla klimatu, musimy lepiej budować w przyszłości. Musimy także remontować budynki już istniejące, ponieważ większość z nich będzie nadal funkcjonować przez kolejne dziesięciolecia.

Dlatego właśnie Komisja Europejska ogłosiła inicjatywę „Fala renowacji” – aby poprawić charakterystykę energetyczną budynków w całej UE. Jej celem jest podwojenie wskaźników renowacji do 2030 r. i zapewnienie, by skutkowało to większą efektywnością energetyczną i lepszym wykorzystaniem surowców.

Oznacza to, że jeśli do 2030 r. odnowimy 35 mln budynków, to dzięki temu powstanie nawet 160 tys. nowych zielonych miejsc pracy w sektorze budowlanym!

Do czego służy pakt?

  • Umożliwia wymianę informacji i propagowanie informacji na temat wielorakich korzyści płynących z renowacji budynków.
  • Zachęca do podejmowania zobowiązań i ułatwia dyskusję w całym łańcuchu dostaw.
  • Jest źródłem pomysłów dla nowego europejskiego Bauhausu.
  • Umożliwia władzom lokalnym i obywatelom dzielenie się wskazówkami i pomocą techniczną.
  • Wskazuje możliwości finansowania ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji.

Masz wspaniały pomysł?

Zacznij działać lub skontaktuj się z nami!

Czy wiesz, że:

40 proc.
w całkowitym zużyciu energii w UE sektor budowlany pochłania aż
36 proc.
w łącznej emisji gazów cieplarnianych w UE emisje z budynków stanowią aż

Inicjatywy europejskie

BUILD UP

The European portal for energy efficiency in buildings.

Level(s)

A common European approach to assess and report on the sustainability of buildings.

New European Bauhaus

A space of encounter to design future ways of living, situated at the crossroads between art, culture, social inclusion, science and technology.

Dowiedz się więcej