Skip to main content
European Climate Pact

Grønne bygninger

Bedre bygninger kan bidrage til at bekæmpe klimaforandringerne og skabe bedre trivsel i hverdagen.

Vidste du, at bygninger er den største energiforbruger i EU?

Vi tilbringer meget tid indendøre. I skolerne, på arbejde og derhjemme. Mange bygninger har energiforsyning baseret på fossile brændstoffer og er dårligt isolerede. Og mange af vores bygninger er ikke godt nok forberedt til at modstå virkningerne af klimaforandringerne – såsom oversvømmelser og hedebølger.

Hvis vores bygninger skal være mere klimavenlige, skal vi bygge dem bedre og renovere den eksisterende bygningsmasse, som vi skal bruge i mange årtier fremover.

Derfor har Europa-Kommissionen nu lanceret en renoveringsbølge, der skal gøre bygninger i hele EU mere energieffektive. Målet er at fordoble antallet af renoveringer frem til 2030 og sikre, at de renoveringer, der gennemføres, også fører til bedre energi- og ressourceeffektivitet.

Det betyder, at vi frem til 2030 kan renovere op til 35 millioner bygninger og skabe op til 160.000 nye grønne job i byggesektoren!

Hvad er målet med aftalen?

  • At informere om og øge kendskabet til de mange fordele ved at renovere bygninger
  • At skabe motivation og øge dialogen i hele forsyningskæden
  • At udkrystallisere de bedste idéer til det nye europæiske Bauhaus
  • At tilbyde vejledning og teknisk assistance til lokale myndigheder og borgere
  • At tilbyde særlige finansieringsmuligheder som konkret hjælp til sårbare lokalsamfund.

Har du en god idé?

Sæt en aktivitet i gang, eller kontakt os!

Vidste du det?

40%
af det samlede energiforbrug i EU kommer fra bygningssektoren
36%
af EU's samlede drivhusgasudledninger kommer fra bygninger

Europæiske initiativer

BUILD UP

The European portal for energy efficiency in buildings.

Level(s)

A common European approach to assess and report on the sustainability of buildings.

New European Bauhaus

A space of encounter to design future ways of living, situated at the crossroads between art, culture, social inclusion, science and technology.

Få mere at vide