Skip to main content
European Climate Pact

Zelené plochy

Európa potrebuje viac zelených plôch na budovanie odolnosti proti klimatickým zmenám, ako aj proti hrozbám pre naše zdravie.

Mestá potrebujú najmä stromy, keďže zelené plochy v mestách môžu absorbovať emisie skleníkových plynov a zároveň znižovať nadmerné zvyšovanie teploty. Stromy vo vidieckych oblastiach môžu výrazne prospievať poľnohospodárstvu a ekologickému cestovnému ruchu.

Stromy si po výsadbe vyžadujú dlhodobú starostlivosť. Aj preto sa v rámci klimatického paktu naďalej zaväzujeme podporovať iniciatívy miestnych komunít, organizácií a občanov zamerané na výsadbu nových stromov a starostlivosť o ne.

Čo je cieľom paktu?

  • Podporovať iniciatívy na výsadbu nových stromov a starostlivosť o ne, napríklad prostredníctvom zviditeľňovania a šírenia informácií.
  • Prepájať sa s existujúcimi zdrojmi, sieťami a platformami.
  • Ponúkať miestnym orgánom riešenia na obnovu, ochranu a rozširovanie zelených mestských oblastí.
  • Poskytovať fórum pre dialóg a spoluprácu medzi komunitami, podnikmi, vlastníkmi pôdy a miestnymi samosprávami.

Máte skvelý nápad?

Zapojte sa alebo nás kontaktujte.

Vedeli ste, že...?

3 miliardy
nových stromov v Európe
Cieľom stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 je zvýšiť kvantitu lesov a zlepšiť ich zdravie a odolnosť.
39 %
územia EÚ pokrývajú lesy
Európa je na lesy jedným z najbohatších regiónov na svete.
18 %
územia EÚ je pod ochranou sústavy Natura 2000
Natura 2000 je najväčšou sústavou chránených území na svete. Ponúka útočisko najvzácnejším a najohrozenejším druhom a biotopom Európy.

Európske iniciatívy

LIFE Programme

The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment and climate action created in 1992.

European Green Leaf Award

The European Green Leaf Award is open to all towns and cities across Europe with a population of 20,000 and up to 100,000 inhabitants.

Green City Tool

A self-assessment and benchmarking tool for cities to become greener and more sustainable.

Green City Accord

A European Commission initiative to make cities greener, cleaner and healthier.

Natura 2000

Natura 2000 is the largest coordinated network of protected areas in the world.

Natura 2000 Award

The Natura 2000 Award rewards excellence in the management of Natura 2000 sites.

Ďalšie informácie