Skip to main content
European Climate Pact

Spații verzi

Europa are nevoie de mai multe spații verzi pentru a-și dezvolta reziliența în fața amenințărilor climatice și a celor la adresa sănătății noastre.

Orașele au mare nevoie de copaci, care pot absorbi gaze cu efect de seră și pot reduce creșterea excesivă a temperaturii. În zonele rurale, arborii pot aduce beneficii considerabile agriculturii și ecoturismului.

Însă după plantare, copacii trebuie îngrijiți pe termen lung. De aceea, în cadrul Pactului climatic, ne angajăm să sprijinim și mai mult comunitățile locale, organizațiile și cetățenii care se implică în noi inițiative de plantare a copacilor și de îngrijire a acestora.

Ce va face Pactul?

  • Va sprijini noi inițiative de plantare și îngrijire a arborilor, de exemplu asigurând o mai bună informare și o mai mare vizibilitate
  • Va corela resursele, rețelele și platformele existente
  • Va oferi soluții autorităților locale pentru a reface, proteja și extinde spațiile verzi urbane
  • Va oferi un spațiu de dialog și cooperare între comunități, întreprinderi, proprietari de terenuri și administrațiile locale

Aveți o idee interesantă?

Acționați sau contactați-ne!

Știați că ...?

Încă 3 miliarde
de copaci în Europa
Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 vizează creșterea suprafețelor împădurite, precum și a sănătății și rezistenței pădurilor.
39 %
din teritoriul UE este împădurit
Europa este una dintre regiunile cele mai bogate în păduri din lume.
18 %
din teritoriul UE e protejat de rețeaua Natura 2000
Natura 2000 este una din cele mai mari rețele de zone protejate din lume. Ea reprezintă un refugiu pentru cele mai valoroase și amenințate specii și habitate din Europa.

Inițiative europene

LIFE Programme

The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment and climate action created in 1992.

European Green Leaf Award

The European Green Leaf Award is open to all towns and cities across Europe with a population of 20,000 and up to 100,000 inhabitants.

Green City Tool

A self-assessment and benchmarking tool for cities to become greener and more sustainable.

Green City Accord

A European Commission initiative to make cities greener, cleaner and healthier.

Natura 2000

Natura 2000 is the largest coordinated network of protected areas in the world.

Natura 2000 Award

The Natura 2000 Award rewards excellence in the management of Natura 2000 sites.