Skip to main content
European Climate Pact

Groene gebieden

Europa heeft meer groene gebieden nodig om beter bestand te zijn tegen bedreigingen van het klimaat en de volksgezondheid

Vooral steden hebben bomen nodig, want die kunnen broeikasgassen absorberen en buitensporige temperatuurstijgingen voorkomen. Op het platteland zijn bomen goed voor de landbouw en ecotoerisme.

Voor bomen moet goed worden gezorgd nadat ze geplant zijn. Daarom steunen we in het kader van het klimaatpact lokale gemeenschappen, organisaties en burgers die nieuwe bomen aanplanten en verzorgen.

Wat doet het klimaatpact?

  • Het planten en verzorgen van nieuwe bomen ondersteunen, bijvoorbeeld met informatie en promotie
  • Bestaande hulpmiddelen, netwerken en platformen aan elkaar koppelen
  • Lokale overheden helpen groene gebieden in steden te herstellen, te beschermen en uit te breiden
  • Dialoog en samenwerking creëren tussen gemeenschappen, bedrijven, grondeigenaars en lokale overheden

Hebt u een goed idee?

Meld het of neem contact met ons op!

Wist u dat?

3 miljard
bomen komen erbij in Europa
Met de biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2030 streven we naar meer bossen, die gezond en veerkrachtig zijn.
39%
van de EU is bedekt met bossen
Europa is een van de meest bosrijke regio’s ter wereld.
18%
van de EU wordt beschermd door Natura 2000
Als ’s werelds grootste netwerk van natuurgebieden beschermt Natura 2000 de meest waardevolle en bedreigde soorten en habitats van Europa.

Europese initiatieven

LIFE Programme

The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment and climate action created in 1992.

European Green Leaf Award

The European Green Leaf Award is open to all towns and cities across Europe with a population of 20,000 and up to 100,000 inhabitants.

Green City Tool

A self-assessment and benchmarking tool for cities to become greener and more sustainable.

Green City Accord

A European Commission initiative to make cities greener, cleaner and healthier.

Natura 2000

Natura 2000 is the largest coordinated network of protected areas in the world.

Natura 2000 Award

The Natura 2000 Award rewards excellence in the management of Natura 2000 sites.