Skip to main content
European Climate Pact

Žaliosios zonos

Europoje reikia daugiau žaliųjų zonų, kad būtume atsparesni su klimatu susijusioms grėsmėms ir grėsmėms sveikatai.

Medžių ypač reikia miestuose, nes žaliosios miesto zonos gali absorbuoti išmetamas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir užkirsti kelią pernelyg dideliam temperatūros kilimui. Kaimo vietovėse medžiai gali būti labai naudingi žemės ūkiui ir ekologiniam turizmui.

Medžiais, po to, kai jie pasodinami, reikia ilgai rūpintis. Todėl pagal klimato paktą įsipareigojame dar labiau remti vietos bendruomenes, organizacijas ir piliečius, pasiryžusius imtis naujų medžių sodinimo ir priežiūros iniciatyvų.

Ko siekiama paktu?

  • Remti naujas medžių sodinimo ir priežiūros iniciatyvas, pavyzdžiui, teikiant informaciją ir užtikrinant matomumą.
  • Užtikrinti sąsają su esamais ištekliais, tinklais ir platformomis.
  • Vietos valdžios institucijoms siūlyti, kaip atkurti, apsaugoti ir plėsti žaliąsias miesto zonas.
  • Bendruomenėms, įmonėms, žemės savininkams ir vietos valdžios institucijoms sudaryti sąlygas palaikyti dialogą ir bendradarbiauti.

Kilo puiki idėja?

Imkitės veiklos arba susisiekite su mumis!

Ar žinote, kad...

3 mlrd.
daugiau medžių Europoje
2030 m. ES biologinės įvairovės strategija siekiama, kad miškų būtų daugiau, jie būtų sveikesni ir atsparesni.
39 proc.
ES ploto dengia miškai
Europa yra vienas iš miškingiausių pasaulio regionų.
18 proc.
ES sausumos ploto apima saugomų teritorijų tinklas „Natura 2000“
Didžiausias pasaulyje saugomų teritorijų tinklas „Natura 2000“ suteikia prieglobstį vertingiausioms Europos rūšims ir buveinėms bei toms, kurioms gresia pavojus išnykti.

Europos iniciatyvos

LIFE Programme

The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment and climate action created in 1992.

European Green Leaf Award

The European Green Leaf Award is open to all towns and cities across Europe with a population of 20,000 and up to 100,000 inhabitants.

Green City Tool

A self-assessment and benchmarking tool for cities to become greener and more sustainable.

Green City Accord

A European Commission initiative to make cities greener, cleaner and healthier.

Natura 2000

Natura 2000 is the largest coordinated network of protected areas in the world.

Natura 2000 Award

The Natura 2000 Award rewards excellence in the management of Natura 2000 sites.

Daugiau informacijos