Skip to main content
European Climate Pact

Viheralueet

Eurooppaan tarvitaan enemmän viheralueita, sillä ne lisäävät kykyämme selviytyä ilmastoon ja terveyteen kohdistuvista uhkista.

Etenkin kaupungeissa puita tarvitaan lisää, koska vihreät kaupunkialueet pystyvät sekä sitomaan kasvihuonekaasupäästöjä että hillitsemään lämpötilan nousua. Maaseutualueilla taas puut voivat parantaa merkittävällä tavalla maatalouden ja ekomatkailun toimintaedellytyksiä.

Istutetut puut tarvitsevat pitkäaikaista hoitoa. Tämän vuoksi komissio tukee eurooppalaisen ilmastosopimusaloitteen puitteissa paikallisyhteisöjä, organisaatioita ja kansalaisia, jotka ovat sitoutuneet puiden istuttamista ja hoitamista edistäviin aloitteisiin.

Ilmastosopimuksen toimet

  • Tuetaan puiden istutus- ja hoitoaloitteita esimerkiksi edistämällä tiedotusta ja antamalla aloitteille näkyvyyttä
  • Tehostetaan olemassa olevien resurssien, verkostojen ja foorumien hyödyntämistä
  • Tarjotaan paikallisviranomaisille ratkaisuja, joiden avulla vihreitä kaupunkialueita voidaan pitää kunnossa, suojella ja laajentaa
  • Tarjotaan foorumi yhteisöjen, yritysten, maanomistajien ja paikallishallinnon väliselle vuoropuhelulle ja yhteistyölle

Onko sinulla hyviä ideoita?

Ryhdy toimiin tai ota meihin yhteyttä

Tiesitkö tämän?

3 miljardin
lisäys puiden määrään EU:ssa
Vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on lisätä metsien määrää, hyvinvointia ja elinvoimaisuutta.
39 %
EU:n maa-alasta on metsää
Eurooppa on maailman metsäisimpiä alueita.
18 %
EU:n maa-alasta kuuluu Natura 2000 -suojeluverkostoon
Natura 2000 on maailman suurin suojelualueiden verkosto, jolla varmistetaan ainutlaatuisten ja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien säilyminen Euroopassa.

EU:n aloitteet

LIFE Programme

The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment and climate action created in 1992.

European Green Leaf Award

The European Green Leaf Award is open to all towns and cities across Europe with a population of 20,000 and up to 100,000 inhabitants.

Green City Tool

A self-assessment and benchmarking tool for cities to become greener and more sustainable.

Green City Accord

A European Commission initiative to make cities greener, cleaner and healthier.

Natura 2000

Natura 2000 is the largest coordinated network of protected areas in the world.

Natura 2000 Award

The Natura 2000 Award rewards excellence in the management of Natura 2000 sites.

Lisätietoa