Skip to main content
European Climate Pact

Izobraževanje in ozaveščanje

Spodbujanje izobraževanja in ozaveščanja o podnebnih spremembah.

Za vzpostavitev podnebju prijazne družbe moramo razumeti dejstva, deliti informacije in komunicirati med seboj.

Evropski podnebni pakt bo pomagal širiti znanje o znanstveno utemeljenih podnebnih ukrepih in zagotavljal podlago za ukrepanje. Predstavil bo obstoječe rešitve, ki lahko služijo kot zgled in v poduk, mrežam in skupnostim pa bo pomagal uresničiti njihove podnebne cilje.

Kaj bo omogočal podnebni akt?

  • Imenovanje ambasadorjev, ki sodelujejo z ljudmi, v skupnostih in mrežah
  • Vključevanje znanstvenih dognanj v vsakodnevno ukrepanje
  • Spodbujanje podnebne pismenosti ter vključevanja znanosti o podnebju in rešitev v izobraževalne programe
  • Razkrivanje in ovržba mitov in napačnih informacij o podnebnih spremembah v okviru ukrepov za boj proti dezinformacijam in v skladu z akcijskim načrtom za evropsko demokracijo
  • Povezovanje ljudi za izmenjavo izkušenj in idej
  • Spodbujanje ozaveščanja na podlagi obstoječih pobud več zainteresiranih strani

Imate dobro zamisel?

Prevzemite pobudo ali vzpostavite stik z nami.

Ali ste vedeli?

kot resen problem
93 % Evropejcev in Evropejk doživlja podnebne spremembe
(raziskava Eurobarometra o podnebnih spremembah, 2019)

Evropske pobude

Our planet, our future

Learn about climate change and what we can do about it. Information for young people and teachers in all EU languages.

European Education Area

Enabling young people to benefit from the best education and training, and to find employment across Europe.

Erasmus+

The EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe.

European Solidarity Corps

Helping organisations and young people carry out projects that will benefit people and communities in their own country or elsewhere in Europe.

Global Coalition for Biodiversity

National parks, aquariums, botanic gardens, zoos, science and natural history museums, research centres raising their voice about the nature crisis.