Skip to main content
European Climate Pact

Vzdelávanie a osveta

Podpora vzdelávania a osvety v oblasti klímy pre všetkých.

Keď chceme vybudovať spoločnosť šetrnú ku klíme, musíme porozumieť faktom, zdieľať informácie a navzájom komunikovať.

Európsky klimatický pakt pomôže pri šírení vedomostí o opatreniach v oblasti klímy, ktoré sú vedecky podložené a predstavujú základ pre ďalšiu činnosť. Predstaví riešenia ako dobré príklady na inšpiráciu a učenie sa a bude pomáhať sieťam a komunitám zintenzívniť činnosť a jej vplyv.

Čo je úlohou Paktu?

  • Vymenovať ambasádorov, ktorí sa budú angažovať v spojení s ľuďmi vo svojich komunitách a sieťach.
  • Premietať vedecké poznatky do každodennej činnosti.
  • Podporovať klimatickú gramotnosť a pomáhať začleňovať otázky klímy a riešenia v tejto oblasti do vzdelávacích programov.
  • Vyvracať mýty a dezinformácie o klíme a čeliť popieračom zmeny klímy – v súlade s opatreniami na boj proti dezinformáciám a s akčným plánom pre európsku demokraciu.
  • Spájať ľudí s cieľom vzájomne sa podeliť o skúsenosti a nápady.
  • Využívať existujúce iniciatívy, do ktorých sú zapojené viaceré zainteresované strany, s cieľom zvyšovať informovanosť.

Máte skvelý nápad?

Zapojte sa alebo nás kontaktujte.

Vedeli ste, že...?

93 %
Európanov vníma zmenu klímy ako vážny problém
(Prieskum Eurobarometra k zmene klímy z roku 2019)

Európske iniciatívy

Our planet, our future

Learn about climate change and what we can do about it. Information for young people and teachers in all EU languages.

European Education Area

Enabling young people to benefit from the best education and training, and to find employment across Europe.

Erasmus+

The EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe.

European Solidarity Corps

Helping organisations and young people carry out projects that will benefit people and communities in their own country or elsewhere in Europe.

Global Coalition for Biodiversity

National parks, aquariums, botanic gardens, zoos, science and natural history museums, research centres raising their voice about the nature crisis.