Skip to main content
European Climate Pact

Educatie

Meer klimaateducatie voor iedereen.

Om een klimaatvriendelijke samenleving tot stand te brengen, moeten we de feiten kennen, informatie uitwisselen en met elkaar praten.

Het Europees klimaatpact draagt bij aan de verspreiding van kennis over klimaatactie die wetenschappelijk onderbouwd is en een praktische basis biedt voor actie. Het biedt voorbeelden ter inspiratie en informatie en helpt netwerken en gemeenschappen om meer te doen en meer impact te hebben.

Wat doet het klimaatpact?

  • Ambassadeurs verwelkomen die in contact staan met mensen in hun gemeenschappen en netwerken
  • Wetenschap vertalen in keuzes voor het dagelijks leven
  • Klimaatkennis stimuleren en klimaatwetenschap en -oplossingen integreren in het onderwijs
  • Klimaatmythes ontkrachten en klimaatontkenning en desinformatie tegengaan, overeenkomstig de aanpak van desinformatie en het actieplan voor Europese democratie
  • Mensen samenbrengen om ervaringen en ideeën uit te wisselen
  • Bestaande initiatieven met verschillende partijen inzetten om bewustzijn te vergroten

Hebt u een goed idee?

Meld het aan of neem contact met ons op!

Wist u dat?

93 %
van de Europeanen vindt klimaatverandering een ernstig probleem
(Eurobarometer over klimaatverandering, 2019)

Europese initiatieven

Our planet, our future

Learn about climate change and what we can do about it. Information for young people and teachers in all EU languages.

European Education Area

Enabling young people to benefit from the best education and training, and to find employment across Europe.

Erasmus+

The EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe.

European Solidarity Corps

Helping organisations and young people carry out projects that will benefit people and communities in their own country or elsewhere in Europe.

Global Coalition for Biodiversity

National parks, aquariums, botanic gardens, zoos, science and natural history museums, research centres raising their voice about the nature crisis.